קבל המלצות טיול עדכניות למייל שלך

גריעות משמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים

מתוך iNature
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שמורות טבע וגנים לאומיים

לשמורות טבע, גנים לאומיים ואתרים לאומיים מוכרזים יש מעמד תכנוני עליון, אולם ניתן לבטל הכרזה על חלק משטחם בתנאים מיוחדים, הכוללים לא רק אישור תוכנית לשינוי ייעוד בוועדות התכנון, אלא גם אישור מועצת גנים ושמורות, אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת וחתימת שר הפנים (מאז קיץ 2015 - חתימת שר האוצר).


השימוש הממוסד במנגנון זה החל רק בשנת 1996, אף על פי שהיו קודם לכן גריעות שונות דה-פקטו (עוד בשנות ה- 60', צומצם שטח שמורת החולה מ- 4500 דונם ל- 3200 דונם בשל מחסור במים להצפת כלל השטח).


בשנים האחרונות, בד"כ אין גריעת שטחים טבעיים ללא תמורה - מתבצעות עיסקאות חילופי שטחים: גריעת שטח קטן ובתמורה הכרזת שטח גדול יותר באזור סמוך. חריג בולט הוא גריעת שטחים עבור הרחבת הכפרים הדרוזיים באזור שמורת הר מירון. לעומת זאת, מתבצעות גריעות של שטחים שנבנו בפועל, ובמקרים אלו לרוב לא מוכרז שטח חלופי.

רשימה זו, המתעדכנת מעת לעת, מפרטת את גריעות השטחים שבוצעו, והפניות לקישורים רלוונטיים.


עד שנת 2000 (כולל)

 • 6/2/1996 - קיצוץ בשטח שמורת התנור, ע"פ תוכנית ג/8260 (קובץ התקנות 5735).
 • 31/8/1998 - קיצוץ 261 דונם משטח גן לאומי הר הכרמל, באזור בית אורן, ע"פ תוכנית חכ/71ב' .(תשריט ג/32/1/א) (קובץ התקנות 5922).
 • 13/6/2000 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון בתחום חורפיש (138 דונם), ע"פ תשריט ש/24/1/ב (קובץ התקנות 6040).


שנים 2005-2001

 • 19/6/2001 - קיצוץ בשטח שמורת נחל שורק צפוני - 35 דונם (במקומם הוכרזו כ- 67 דונם הרחבה לשמורה) (באזור רמת רזיאל - תוכנית מי/במ/766) (קובץ התקנות 6110).
 • 22/8/2002- קיצוץ בשטח שמורת הר מירון - 1,430 דונם (ע"פ תוכניות ג/685, ג/7682, קובץ התקנות 6192)
 • 20/2/2003 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון - 25.19 דונם (ע"פ תוכנית ג/9493 - ישיבת בני עקיבא במירון, קובץ התקנות 6228)
 • 23/7/2003 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון בחורפיש - 69.12 דונם (ע"פ תוכניות ג/11613, ג/7880, קובץ התקנות 6251)
 • 7/12/2003 - קיצוץ בשטח גן לאומי הר הכרמל - 450 דונם ותוספת 7034 דונם לשמורת טבע חורבת חגלון (ע"פ תוכנית חכ/294 - עין חוד, קובץ התקנות 6277)
 • 5/7/2004 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון - 62.3 דונם (ע"פ תוכנית ג/11088 בחורפיש, קובץ התקנות 6328)
 • 19/9/2005 - קיצוץ בשטח שמורת חניתה - 32.64 דונם (במסגרת התוכנית נוספו לשמורת רכס הסולם הסמוכה 92.8 דונם חלופיים, ע"פ הפרוטוקול ניתן להבין כי רק 81 דונם מהם הוכרזו) (ע"פ תוכנית ג/13225, קובץ התקנות 6422).


שנים 2010-2006

 • 22/3/2006 - קיצוץ בשטח גן לאומי הרי יהודה - 360 דונם (ע"פ תוכניות מי/462, מי/945, מי/945א במעלה החמישה, קובץ התקנות 6470).
 • 22/3/2006 - קיצוץ בשטח גן לאומי אשקלון - 91.222 דונם (ע"פ תוכנית ‎133/101/02/4, קובץ התקנות 6470).
 • 31/7/2007 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון באזור פקיעין (ע"פ תוכניות ג/3232, ג/14789, קובץ התקנות 6606).

בתוכנית ג/14789 נגרעו 3.724 דונם. אין בידי הח"מ פרטים על היקף הגריעה בתוכנית ג/3232. סה"כ הגריעות בשתי התוכניות 81.981 דונם.

 • 18/3/2008 - קיצוץ בשטח שמורת נחל רחום - 59 דונם (קובץ התקנות 6656). ביטול האכרזה נכלל במסגרת תוכנית להרחבת השמורה ב- 1424 דונם.

כתבה של יעל עברי-דראל, 4/12/2007 - אתר YNET.

 • 30/7/2008 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון (גריעת 15.62 דונם לצורך הרחבת מושב שפר) (תוכנית ג/13315)(קובץ התקנות 6697).
 • 8/2/2009 - קיצוץ בשטח גן לאומי הר תבור (גריעת 32.8 דונם לצורך בנייה בכפר דבוריה - תוכנית ג/16613).
 • 8/2/2009 - קיצוץ בשטח שמורת הארבל (גריעת 32.1 דונם לצורך בנייה בכפר חמאם - תוכנית ג/14204).
 • 23/3/2009 - קיצוץ בשטח גן לאומי הר הכרמל (גריעת 17.54 דונם לצורך בנייה בכפר עוספיה - תוכנית עד/1255/ג/256).
 • 22/8/2010 - קיצוץ בשטח גן לאומי הרי יהודה (שתי גריעות, האחת של 349 דונם בתחום הסלול של כביש מס' 1 בין שער הגיא ושורש - תוכנית תתל/16, והשנייה של 6.93 דונם עבור דרך גישה לגשר הרכבת בנחל יתלה).
 • 11/11/2010 - קיצוץ בשטח שמורת אירוס נצרתי (9.54 דונם עבור הרחבת בית הקברות, שטח חלופי של 80 דונם יוכרז בהמשך).
 • 12/12/2010 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון (גריעת 15.8 דונם באתר "חמדת ימים" ע"פ תכנית ג/8292).
 • 12/12/2010 - קיצוץ בשטח שמורת הר מירון (גריעת 6.377 דונם בחורפיש ע"פ תכנית גנ/16926).

משנת 2011 והלאה

 • 27/4/2011 - קיצוץ בשטח שמורת מבוא אשדוד (גריעת 6.74 דונם עבור תחנת המיתוג הסמוכה ע"פ תוכנית בר/280).
 • 16/6/2011 - קיצוץ בשטח שמורת נחל פולג (גריעת 6.74 דונם עבור מכון וינגייט ע"פ תוכנית נת/396/2).
 • 11/7/2012 - קיצוץ בשטח גן לאומי הר הכרמל (גריעת 1.88 דונם עבור הרחבת בית הקברות של יקנעם עילית ע"פ תוכנית 1/מע/מק/297/73).
 • 4/3/2014 - גריעת 22.8 דונם משטח גן לאומי צור נתן (תיקון טעות - שטח שהוכרז למרות ששייך לאזור התעשייה בטייבה, טב/3400).
 • 25/11/2014 - גריעת 7.6 דונם משטח שמורת הר מירון (גריעת 7.614 דונם עפ"י תוכנית גנ/18346)
 • 4/6/2015 - גריעת 84.078 דונם משטח גן לאומי הר הכרמל (עפ"י תוכנית חפאג/1310 עד/295 - קריית ספורט לעדה הדרוזית).
 • 1/2/2016 - גריעת 2.26 דונם משטח שמורת הר מירון באזור פקיעין (הכשרת בנייה קיימת, עפ"י תוכנית ג/18499).
 • 1/2/2016 - גריעת כ- 30 דונם משטח שמורת הר מירון באזור חורפיש (עפ"י תוכנית ג/19399 ותוכנית ג/6400).
 • 30/3/2016 - גריעת כ- 650 דונם משטח גן לאומי אשקלון (עפ"י תוכנית 160/101/02/4 שאושרה כבר בשנת 1979).
 • 30/3/2016 - גריעה (כנראה 1.7 דונם) משטח גן לאומי הר הכרמל (כביש גישה באזור התעשייה של יקנעם עילית).
 • 18/6/2017 - גריעת 67.572 דונם משטח שמורת הר מירון בתחום בי"ס שדה הר מירון, ע"פ תוכנית ג/17092.
 • 21/12/2017 - גריעת 1,414 דונם משטח שמורת הר מירון בתחום בית ג'אן, ע"פ תוכנית ג/20099.
 • 5/12/2018 - גריעת 17.3 דונם משמורת נחל עמוד לאישור כביש גישה קיים ליישוב כחל, עפ"י תוכנית ג/20179.
 • 17/12/2018 - גריעת 1,090 דונם משמורת הר מירון עבור הרחבת חורפיש, עפ"י תוכנית תממ/5/9/2, קובץ התקנות 8125.
 • 3/3/2019 - גריעת 14.36 דונם משמורת חולות ניצנים, עפ"י תמ"א 39, קובץ התקנות 8184 - מדובר על שטח שהוכרז בטעות בשולי העיר אשדוד, אולם כבר היה בנוי לפני הכרזת השמורה.

תוכניות לקראת גריעה, שהשטח בהן טרם נגרע רשמית

 • צפויה גריעת 17.5 דונם משמורת הר מירון עבור כביש כניסה ליישוב פקיעין, עפ"י תוכנית ג/19810.
 • צפויה גריעת 4.795 דונם משמורת נחל קדש עפ"י תוכנית 253-0217257 להסדרת בית הקברות של קיבוץ יפתח.
 • צפויה גריעת כ-135 דונם משמורת הר מירון באזור קבר הרשב"י ומושב מירון.
 • מסתמנת גריעתם של אלפי דונמים משלוש שמורות בערבה - כ- 5,000 דונם גריעה משמורת מכתשים עין-יהב, כ- 5,000 דונם גריעה משמורת עשוש וכ- 300 דונם גריעה משמורת נחל שיזף. זאת לצרכי פיתוח חקלאי, ובתמורה מיועדות להכרזה שמורות רכס מנוחה (כ- 100 אלף דונם) ועין עופרים (כ- 24 אלף דונם).