קבל המלצות טיול עדכניות למייל שלך

מהם שמורות טבע, גנים לאומיים ואתרים לאומיים?

מתוך iNature
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שמורות טבע וגנים לאומיים

שמורת טבע: שטח הנשמר במצבו הטבעי, לצורך הגנה על ערכי חי, צומח או תצורות (גיאולוגיות נדירות, ו/או על יחסי גומלין ביניהם למשל: חברת צומח מסויימת). הפיתוח בשטח זה הוא לרוב מוגבל ומצומצם לחלק קטן מתחומי השמורה.


גן לאומי: אזור טבע ונוף בעל חשיבות למורשת הלאומית. כמו שמורת טבע, נשמר הגן הלאומי כשטח ירוק, אך בניגוד אליה מתבצעות בו לרוב עבודות פיתוח הן לחשיפת מורשת היסטורית, והן לשיפור אפשרויות הבילוי והנופש בתחומי האתר.


אתר לאומי: אתר בעל חשיבות למורשת הלאומית בעת החדשה, לרוב מבנה בעל ערך היסטורי מראשית ההתיישבות. מרבית האתרים הלאומיים בארץ מייצגים מקומות מראשית ההתיישבות הציונית ועד למלחמת העצמאות.

קטגוריה נוספת, שהאתר אינו דן בה, היא אתר הנצחה ממלכתי - מעמד שניתן לאתרי הנצחה מרכזיים, כדוגמת אתרי ההנצחה החיליים ואתרי קרבות מרכזיים.

ארבע קטגוריות אלו מעוגנות בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998. קישור להוראות החוק באתר רשות הטבע והגנים.

חשוב לציין שקריטריונים אלו אינם בהכרח חופפים למקובל במדינות אחרות.

כך, למשל, אין בישראל כיום מקבילה אמיתית למושג "פארק לאומי" בארצות-הברית, שתורגם לעיתים בטעות כ"גן לאומי". דגם זה, מייצג שטח שימור נרחב - לרוב מאות אלפי דונמים ויותר - הנשמר ברובו המכריע במצבו הטבעי, עם פיתוח תיירותי מוגבל. בישראל, השטחים הקרובים ביותר למושג זה הם פארק תמנע - שרובו נכלל בשמורת בקעת תמנע, אך אזורי התיירות שבו אינם חלק מהשמורה - ושמורת מצוק הצינים בחלקה הנמצא במכתש רמון.


מנגד, המושג הבריטי "שמורת טבע לאומית" חופף בדרך כלל למושג הישראלי "שמורת טבע", בעוד שקיים גם המושג "פארק לאומי" במובנו האמריקאי. למרות זאת, אחדות משמורות הטבע הלאומיות בבריטניה משמרות נוף חקלאי המעובד עד היום, בשיטות חקלאיות קדומות, ואין לכך למעשה מקבילה בישראל (קיימים אתרים בודדים, כמו סטף, נאות קדומים וליפתא, המוגדרים/מוצעים כשמורות טבע וגנים לאומיים, ואין הגדרה נפרדת לשימור נוף חקלאי ייחודי).

דוגמאות נוספות כוללות "יער לאומי" ו"מונומנט לאומי", להן אין מקבילה חוקית בישראל (הגם שיש מעמד תכנוני ליערות בארץ, הנושא חורג ממסגרת האתר).